Generalforsamling 2019

Link til foreningens vedtægter – klik her.

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 4. maj 2019 klokken 16.30 i Foreningshuset på Ny Kærvej 2A i Aalborg. Sædvanligvis varer den en time. Der serveres kage og kaffe/te samt øl og vand. Til generalforsamlingen er tilmelding ikke nødvendig.

Efter generalforsamlingen er der afterskifest – men den kræver tilmelding aht. maden. Vi plejer at have en rigtig hyggelig aften. Tilmelding senest tirsdag den 30. april 2019 på dette link.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelse og udvalg
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af evt. indkomne forslag (sendes til mailto:aalborgskiklub@gmail.com)
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år.
  10. Eventuelt.