Skigym – nu kun 9 deltagere

 

 

 

 

 

Myndighederne slår fast: Kun én gruppe pr. træner

Kulturministeriet har udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her fremgår det, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig.

BESTIL DIN SKIGYM-BILLET PÅ DETTE LINK

OBS: hvis du ikke får brug for din billet, så afbestil igen så en anden kan få glæde af den!

 

Kulturministeriet har præciseret, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig. Det er en ændring, der kan få betydning for mange idrætsforeninger, der i forvejen har svære kår med det forsamlingsforbud på max 10 personer inkl. træner, som voksne fra 22 år er omfattet af.

Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning, og betyder, at en træner kun må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen.

En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Det er DIF og DGI’s vurdering, at ændringen primært vil have betydning for aktiviteter, hvor grupperne laver samme øvelser samtidig med samme træner, f.eks. ved gymnastik og fitness.

Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/11/kun-s-en-s-gruppe-s-pr-s-traener