Skigym og corona

Skigymnastik i relation til nye coronaretningslinier per 23/10:
 
Vi har vurderet de nye udmeldinger og vi fortsætter gymnastikken. Fra uge 44 opdeler vi gymnastiksalen i to zoner som vist på tegningen. Man bliver i sin zone og på sin plads under hele træningen.
Alle deltagere registreres med navn/tlf.nr. ved hver træning mhp. smitteopsporing. Mød omklædt og tag helst bad derhjemme. Hold 2 meters afstand til andre mennesker. Installér Sundhedsstyrelsen‘s smitte-stop app på din smartphone. Vis hensyn.
 
Uddrag: “Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen”