2009 og ældre

Vi mangler referater fra 2007 og tidligere. Har du disse i elektronisk eller print format så ring til webmaster på 60506323 eller skriv til aalborgskiklub@gmail.com

*******************************************************************************************

Generalforsamling 8. december 2009

(i efteråret ifølge de nye vedtægter).

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning
 • Godkendelse af regnskab og budget
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af kasserer (Lige år)
 • Valg af bestyrelse
  • På valg Lizzi Levin
  • På valg Lisbeth Mortensen
  • På valg Frank Skalborg
 • Valg af suppleanter
  1.suppleant Henrik Kristiansen
  2. suppleant Niels Juul Boholm
 • Valg af revisor og revisor suppleant
  • Revisor Carsten Jespersen
  • Revisor suppleant Christian Kirkegaard
 • Evt
generalforsamling_2009 2 jpg
Referat

Der var 12 til stede ud over bestyrelsen.
 1. Poul Bluhm blev valgt
 2. Gurli Kristiansen blev valgt
 3. Dagsorden blev godkendt, der var lovlig indkaldt til generalforsamlingen
 4. Lizzi Levin oplyste, der stadig var ledige pladser på uge 6 turen, alder ingen hindring. Poul Bluhm oplyste der var 30 tilmeldt uge 8 turen. Frank Skalborg oplyste medlemskartoteket var ved at blive opdateret. Beretningen blev godkendt. Læs den efter referatet.
 5. Faldt ud, da det først skal ske på næste generalforsamling.
 6. Kontingentet fortsætter med samme beløb
 7. Ingen forslag
 8. Kasserer først på valg næste år
 9. Lizzi Levin ønskede genvalg og blev valgt
  • Frank Skalborg ønskede genvalg og blev valgt
  • Lisbeth Morten ønskede ikke genvalg, i stedet blev valgt Anders Mellergaard.
  • Frank Skalborg oplyste man kan lave forskellige udvalg, hvor andre end bestyrelsen kan lave et stykke arbejde.
  • Lizzi Levin syntes det vil være godt hvis folk uden for bestyrelsen er aktive i klubben
 1. Suppleanter
  • 1 suppleant Niels Juul Boholm
  • 2 suppleant Jonas Søndergaard
 1. Revisor
  • Carsten Jespersen fortsætter som revisor.
  • Christian Kirkegaard fortsætter som revisor suppleant
 2. Evt.
  • Frank Skalborg oplyste, der var købt videokamera med tilbehør, det kan være godt at få flere billeder i bladet.
  • Der kom et spørgsmål fra Hanne ??? om snowboard.
  • Fra bestyrelsen blev oplyst, at det er med som tilbud. Hvis der ingen instruktør til snowboard er med på turene, vil Aalborg Skiklub købe instruktør ved behov.
  • Poul Bluhm oplyser Christina Bell er med som instruktør, hun kan også undervise i snowboard.
  • Bestyrelsen vil arbejde videre på dette behov.
  • Poul Bluhm oplyste langren også skal integreres, bl.a. er 1 medlem med på uge 8 tur, som kører langrend.
  • Kay Werner Nielsen oplyste turene er åbne for alle.
  • Frank Skalborg oplyste han havde været med på Nordkredsmøde, hvor han blev oplyst, at Aalborg Skiklub laver flere ture end andre klubber. Han mente der på et møde kunne fokuseres på snowboard.
  • Poul Bluhm oplyste Andorra turen er en luksustur.
  • Jonas Søndergaard oplyste, det kan være at nogle af dem der kører snowboard ikke er medlem af vores klub, så han opfordrer til Aalborg Skiklub er mere opsøgende.
  • Poul Bluhm syntes mange unge er for vilde på pisterne, både på snowboard og ski.

Referent Gurli Kristiansen

 

Beretning til generalforsamlingen i Aalborg skiklub d. 8. december. 2009:

Nyt tidspunkt for generalforsamling

Bestyrelsen havde sidste til sidste generalforsamling, et forslag om, at flytte generalforsamlingen frem til begyndelsen af sæsonen. Dette blev efterfølgende vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.

Begrundelsen for at flytte generalforsamlingen, var primært af 2 grunde.

 • andre skiklubber havde stor succes med at holde generalforsamling i.f.m. et julearrangement hvilket trak mange medlemmer til.
 • at det var regnskabsmæssigt, svært, at fremlægge et regnskab mit i en sæson. Fremover skulle det blive nemmere, at fremlæge regnskab og budget, for overstået sæson og kommende sæson.

Langrend
Som udmeldt på sidste generalforsamling, så ville bestyrelsen og turarrangør aktivt forsøge at bringe langrends- og alpin medlemmerne mere sammen. Dette ved at være mere tydelig i annonceringen af ture. Det er pt. for tidligt at konkludere noget, men turen til Norge i uge 6 (Trysil) og uge 10 (Geilo), som traditionelt har været langrends-/alpinture, er der stor søgning til.

Uge 6 turen er igen i år arrangeret sammen med Aalborg Seniorsport.

De forlængede weekend tur i uge 5 (Rauland) og uge 11 DM (Hafjell-Kvitfjell), som også er et tilbud til langrendsløberne, er der pt. ingen tilmeldinger til. Dette kan muligvis skyldes, at der på disse ture ikke er en sidste tilmeldingsfrist, men fungere efter ”først til mølle” princippet.

Junior Alpint Racing Team (JART)
Carsten Jespersen, som gennem meget lang tid, har stået for JART aktiviteterne, valgt sidste sæson, at trække sig. Carsten har gennem lang tid løftet en meget stor arbejdsbyrde og blev også sidste år, anerkendt for sin indsats, med Poul Thrane pokalen.

Bestyrelsen besluttede i foråret 2009, at have mere fokus på børnefamilier og der igennem forsøge, at komme i kontakt med fremtidige JART løbere. Dette bl.a. ved at tilbyde familieture, til en billigere pris.

Der er mange tilbud til børnefamilierne i denne sæsons tur program, der er dog ikke et alternativ til uge 8 turen til Østrig. Der er allerede nu planer for en uge 8 tur til næste år, til Hafjell. I samarbejde med Casper Vorre, som er bosiddende på Hafjell, er der planer om, at lave en billig familietur til næste sæson i uge 8.

Til uge 49 har Aalborg skiklub 5 tilmeldt Nordkredsmesterskabet (NKM) og der er store forhåbninger til klubbens løbere. Da denne generalforsamling er umiddelbart efter (NKM) er dette ikke muligt, at sige hvordan mesterskabet gik for klubbens løbere.

Alpin ture
Alpin turene har for kommende sæson et stort og alsidigt program. Som tidligere nævnt, har det været et fokus punkt, at turene også skulle henvende sig til langrends løbere.

Turene til Norge er nævnt tidligere, men derudover, har klubben 4 ture sydpå denne sæson.

 • Uge 2 turen til Serre Chevalier, har i år 10 deltagere mere end sidste år og har alle muligheder for, at blive en tilbagevendt tradition.
 • Uge 3 turen (forlænget weekend) er vanen tro overtegnet og sidste melding fra Poul er, at der overvejes en større bus, da der stadig kommer enkelte tilmeldinger.
 • Uge 8 går turen til Schladming og det så en overgang ud til at turen måtte aflyses p.g.a. manglende tilmeldinger. Turen kom dog op på ca.22 tilmeldinger.
 • Uge 11 forsøges der en gentagelse af den gamle super tur, som lå sidst på sæsonen. Denne sæson går turen til Soldeu i Andorra. Der er dog ikke mange tilmeldinger til turen, men sidste melding er at den gennemføres.

Klubben prioriterer stadig undervisning på turene højt. Udgiften til undervisere har været stigende, men undervisning vil fortsat være en af de ting som gør en forskel i.f.t. at være medlem af skiklubben.

Klubben har planer om, at omstrukturerer undervisningstilbuddet, til foråret, således at tilskuddet kun gives til de medlemmer, som reelt ønsker undervisning. Resultatet af omstruktureringen er dog uklart, da det skal gennem diskuteres til foråret og det endelig resultat først foreligger derefter. Udgifterne til klubtilskuddet er dog så store, at vi må forholde os til det.

Skigymnastik

 • Skigymnastik om tirsdagen er forsat benyttet af mange medlemmer. Der har siden aflysning af den supplerende skigymnastik tilbud, været flere der har efterspurgt et alternativ til tirsdags gymnastikken.
 • Der er den kommende sæson et yderligere gymnastiktilbud om onsdagen på Idrætshøjskolen, Annebergvej.
 • Om torsdagen har klubben startet et styrketræningstilbud, i foreningshuset, Ny kærvej 2A

Arrangementer
Den 2. oktober 2009, havde klubben et ski-event i Aalborg lufthavn. Til eventet havde klubben hyret Thomas Uhrskov og hans show til at være det gennemgående tema i løbet af aftenen. Arr. var rigtig flot besøgt.

Lørdag d. 14. november havde klubben et nyt event i Aalborg storcenter. Arrangementet var med forskellige aktiviteter, bl.a. var forbundet tilstede med rulleski som blev flittigt brugt, samt nordjyske inliner motionister var inviteret og de stod for rulleskøjte aktiviteter. Der udover var Stena-Line tilstede og Aalborg Seniorsport. Det var en kold og blæsende dag, men det til trods kom vi i kontakt med mange af centrets besøgende.

Aalborg skiklub har stadig en aftale med Århus indendørs skicenter og klubbens ønske er at det kan blive en aktivitet vi vil benytte.

Bestyrelsen
Bestyrelsen fungere rigtig godt og der er blevet taget initiativ til flere gode tiltag. Betyrelsen havde i foråret besøg af forbundets nye bredde konsulent og det førte til en spændende og konstruktiv dag, hvor der blev snakket strategier og fokuspunkter.

Lisbeth Mortensen ønsker desværre, at træde ud af bestyrelsen. Det beklager bestyrelsen meget, men takker Lisbeth for et godt samarbejde.

Undervisere
Klubben har igen i år støttet kommende instruktører, som har ønsket at blive et fremtidigt aktiv for klubben.

Støtten har været givet til BSI 1 kurser, Teknik Kurser og endelig den nye klubinstruktøruddannelse.

Kommende sæson
Sæsonens ture og aktiviteter er på plads og i skrivende stund kan vi konkludere, at det stadig bliver svære, at få medlemmer med på vores ture generelt. Samtidig kan vi se en tilbage i unge medlemmer som deltager aktivt i bl.a. JART.

Grundene hertil er sandsynligvis flere, men bestyrelsen er opmærksomme på problemet. Der er allerede flere tiltag sat i gang, bl.a. vil klubben deltage i forbundets 2 årige projekt omkring fastholdelse og hvervning af unge. Klubben vil kigge på at lave billigere og alternative ture i de store ferie uge, som forhåbentlig vil have større appel til børnefamilier.

Bestyrelsen vil holde fast i strukturen med et evaluerende forårsmøde og et møde med klubbens ”ildsjæle”. Samarbejdet med forbundets breddekonsulent vil blive fulgt op og der vil blive satset endnu mere på frivilligheden blandt klubbens medlemmer. Der skal være større fokus på præcisering af opgaver og afgrænsning, så frivillige ved præcist hvad de siger ja til og så skal uddelegering og medfølgende ansvar være et væsentligt fokus punkt.

Bestyrelsen takker alle de personer, som har og som yder en indsats for klubben, for det store arbejde, de har lagt i klubben.

Der er altid behov for nye og friske kræfter, så skulle man have lyst til at give en hånd med, eller sidder med gode ideer, så er man meget meget velkommen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

***************************************************************************************

Ekstraordinær Generalforsamling 2009

Lørdag 28.marts 2009, kl.10:00.
Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg.

Referat:
1. Valg at dirigent – Poul Bluhm er valgt.

2. Valg at referent – Frank Skalborg er valgt.

3. Godkendelse at dagsorden – godkendt.

4. Afstemning om flg. forslag til vedtægtsændring fremsat på den ordinære generalforsamling d.24.februar 2009:

Supplerende blev det oplyst, at bestyrelsen har indhentet kommunens skriftlige godkendelse – med hensyn til tilskud fra kommunen.

Med 10 stemmer for, 0 imod, 0 blanke blev følgende 3 punkter alle godkendt:
Flg 2 punketer til vedtægtændring:

 • Regnskabsåret foreslås ændret til at gå fra 01.07 – til 30.06.
 • Generalforsamlingen ønskes derfor flyttet til september/oktober måned.

Praksis for første regnskabsår:

 • Det første regnskabsårs varighed er 18 måneder, for derefter at være et hel-årligt, 12 måneders, regnskab.

De opdaterede og gældende vedtægter ses (link mangler)

Iøvrigt kan rapporteres, at der blev serveret sort, sort kaffe, rundstykker, basser.
Efter generalforsamlingen var der rundvisning i vore gode lokaler i foreningshuset, hvor der – foruden de gode mødelokaler – er ‘værksted’ for ski-klargøring, motionsrum og bad.

Baggrund for den ekstraordinære forsamling:

Regnskabsåret foreslås ændret til at gå fra 01.07 – til 30.06.
Generalforsamlingen ønskes derfor flyttet til september/oktober måned.
Der kan ved samme lejlighed være en præsentation at kommende ture i klubben.
Det tørste regnskabsår løber i første omgang over 18 måneder, for derefter at være et hel-årligt regnskab.

Forslagets begrundelse er at opnå:
a) Et regnskab, som afspejler en hel skisæson.
b) At undgå at arbejdet med regnskaber for klub
og enkelt ture ligger midt i vor aktive skisæson.
c) At undgå at holde generalforsamling midt i vor aktive skisæson
– hvor nogle er på skitur.
d) At kunne kombinere generalforsamlingen med et eventuelt sæson-opstartsmøde

**************************************************************************************

Poul Thrane pokalen 2008

Carsten Jespersen modtager Poul Thrane pokalen for hans store og lange virke for juniorarbejdet i klubben. På Aalborg-skiklubs koordinerings møde d. 26 august, hvor der var deltagelse af tur arrangører, trænerer og aktivitets ansvarlige, havde skiklubben den store fornøjelse, at kunne overrække Poul Thrane pokalen til Carsten Jespersen for hans store og lange virke for juniorarbejdet i klubben.

Carsten Jespersen m Poul Thrane statuetten 2008a

Billede: Carsten Jespersen får statuetten overrakt af Jens Johansen (mgl bekræftelse?)

Carsten var indstillet af Aalborg-skiklub og godkendt af Nordkredsen.

Pokalen gives til en person som i sit virke har gjort noget ekstra ordinært for at fremme interessen for skiløb i Nordkredsen.

Carsten har i en årrække stået for, arrangeret og afviklet aktiviteter for juniorer i aalborg-skiklub. Det har været ski-events her i Aalborg til at fremme kendskabet til junior arbejdet, JART (Junior Alpin Racing Team), træningsture til Norge og vores deltagelse ved mesterskaber. I Carstens tid har vores juniorer hjemtaget mange medaljer ved sådanne mesterskaber.

Carsten har været en stor garant for udbredelse af skiløbet til alle, der har altid været plads til den unge der var af sted første gang på ski og til klubbens eliteløbere. Der har været opmærksomhed på at der er kontinuitet i at få nye løbere op fra de yngste rækker og skabe et godt og inspirerende miljø for læring, samt dét, bare at have det sjovt på ski.

Bestyrelsen ønsker Carsten tillykke med den flotte anerkendelse af hans stor arbejde.

******************************************************************************************

Generalforsamling 26. februar 2008

1. Valg af dirigent. Poul Bluhm blev valgt

2. Valg af referent. Laila blev valgt

3. Beretning fra bestyrelsen og evt. udvalg. Beretning godkendt.

4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse. Regnskab blev godkendt med en anmærkning om at junior- samt senior turene ikke er repræsenteret i det endelige regnskab. Skyldes dog at regnskabsåret afsluttes inden disse ture er afsluttet. Der blev dog på selve generalforsamlingen gennemgået JART regnskab og det blev godkendt. Vi vil bestyrelsen overveje, om vi har mulighed for at flytte generalforsamlingen til et senere tidspunkt, så vi får alle regnskaber med fra diverse ture inden generalforsamlingens afholdelse.

5. Fastsættelse af kontingent. Forbliver uændret.

6. Bestyrelsens antal. Vi bevarer bestyrelsens antal med 7 personer.

7. Indkomne forslag. Ingen forslag.

8. Valg af kasser:
a. Gurli er på valg. Gurli genvalgt

9. Valg af bestyrelse:
a. Lizzi levin på valg. Lizzi blev genvalgt
b. Johnni Nielsen på valg. Ønsker ikke genvalg. Lisbeth Mortensen blev valgt
c. Ryan Ryberg på valg. Ønsker ikke genvalg. Frank Skalborg blev valgt

10. Valg af suppleanter:
a. Tove Sørensen på valg. Henrik Kristiansen blev valgt som 1. Suppleant
b. Lasse Lauth blev valgt som 2.suppleant

11. Valg af revisor og revisor suppleant:
a. Frank Skalborg, Revisor på valg. Sven Mortensen blev valgt
b. Ib Nygaard, revisor supp. På valg. Ib Nygaard blev genvalgt

12. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år.
a. Vi er SÅ glade for at vores klubblad atter er en realitet. Derfor er der et stort ønske om at modtage div. Indlæg fra skiture og andre arrangementer fra skiklubben samt fotos til glæde for alle.
b. Vi har ansat Martin i JART regi. Han laver forskellige arrangementer til at synliggøre klubben og for specielt JART medlemmer. Se artikel fra Martin længere inde i bladet.
c. Carsten Jespersen fortsætter med at arrangerer JART ture
d. Lizzi fortsætter sit arbejde i forbindelse med langrends ture
e. Poul Bluhm fortsætter med at arrangere alpin ture for klubben.

13. Eventuelt.
a. Poul Bluhm beretter om forsikringer i forbindelse med ture i klubben.
b. Alex Jæger glæder vi os til at høre mere fra. Skiløber for Aalborg Skiklub i Norge.
c. Klubbladet ønsker vi at udvikle til gavn for medlemmer og yderligere synliggørelse af div. kurser og hjemmeside mv.
d. Der blev talt om nye geografiske skiområder at benytte — f.eks. Ufdal i Norge.
e. Bestyrelsen konstituerer sig selv tirsdag den 4. marts 2008 kl. 18.15 i foreningshuset.

Således opfattet af og venlig hilsen
Laila Reinholt

Beretning fra bestyrelsen aflagt på generalforsamlingen 26.februar 2008:

Klubbens medlemstal:
Tilgår fra kasseren.

Langrend:
I skisæsonen 2007-2008 har Aalborg allerede haft medlemmer af sted på ski. Det skete i uge 48 2007, hvor medlemmerne var inviteret til Norge i Tormod Holms nye skihytte. Tilbage meldingerne var at det havde været en dejlig tur. Den tidlige dato til trods. Langrends medlemmer tager igen i år af sted sammen med Aalborg senior sport. Denne tur er fastlagt til uge 6.

Sidste år tog langrends medlemmerne afsted i uge 10 sammen med vore juniorer til Hafjell. I år vælger langrendsmedlemmerne at tage afsted alene i uge 10. Dette for at få en længere tur, (flere dage på ski) samt adgang til et bedre terræn.

Bestyrelsen takker Lizzi for det store arbejde.

Junior Alpint Racing Team (JART):
Vores juniorer startede sæsonen med Nordkredsmesterskaber i uge 49 på Hafjell. En succes fuld tur med medaljer og pokaler. Carsten kom faktisk også hjem med metal, i hvilken klasse skal ikke nævnes her 🙂

Juniorerne var på trænings tur til Gautafall i uge 2 og uge 5.

Der var Sjællands kredsmesterskaber i uge 4, hvor vi dog ikke var så talstærkt repræsenteret.

Endelig skal juniorerne til DM i uge 10.

På junior siden skal også nævnes at vi indeværende sæson har fået tilkoblet en træner, Martin. Martin vil præsentere sig selv i det kommende nummer af skibladet, men kan nævne at Martin er uddannet skiinstruktør på P51 niveau, samt uddannet idræts fysiolog. Klubben har lavet aftale med Martin for denne sæson og efter sæsonen vil der ske en evaluering m.h.p. gentagelse af aftale for den kommende sæson. Klubbens forventning til Martin, er en træningsstrategi for juniorerne. Det både for konkurrenceløberne, men også de unge som ønsker at blive bedre på ski. Endelig ønsker klubben et større engagement fra de unge i.f.t. en promovering af JART. Dette ved arr. i Danmark. Den endelige aftale med Martin for denne sæson er næsten på plads, mens overskrifterne for den kommende sæson, er vi dialog omkring.

Bestyrelsen takker Carsten for det store arbejde.

Alpinture:
Seniorerne har traditionen tro været i Kaltenbach i uge 3. Tilbage meldingerne har været at det var en super tur.

I uge 8 gik senior turen til Folgarida i Italien. Turen var helt fyldt op og det var en god tur med fint vejr.

Bestyrelsen takker Poul for det store arbejde.
Arrangementer:
Siden sidste general forsamling har der ikke været arrangementer i klubregi, udover skiturene. Sommeren var desværre uden arrangementer. Dette har primært været p.g.a. vores manglende skiblad til at annoncere arrangementer. Efter flere forsøg på at finde en ny redaktør til bladet. Flere gange så det ud til at lykkes, men glippede alligevel i 11. time, er det endelig lykkes at finde en yderst kompetent redaktør og der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til Tine Riis.

Det første blad er blevet sendt ud og det var meget vellykket. Der er med Tine aftalt små justeringer, samt der vil kraftigt blive opfordret til at komme med indlæg til bladet fremover. Der er flere forslag til fremtidige arrangementer, specielt for den kommende sommer, men mere om det i forårsbladet.

Skigymnastik:
Ski gymnastikken på Kærby skolen, om tirsdagen, har som sædvanlig været en stor succes. Klubben har i 2 sæsoner forsøgt et alternativ/supplement til tirsdags gymnastikken, det der blev kaldt en “mildere” skigymnastik. Vi har måttet konstatere at der ikke har været interesse for dette, hvorfor vi har valgt at afbooke denne hal.

Bestyrelsen takker Jens for det store arbejde.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i indeværende sæson ikke fungeret optimalt. Der har været en tidlig udmelding af bestyrelsen, samt der er kommet yderligere en udmelding op til generalforsamlingen, der har været medlemmer af bestyrelsen som har svært ved at finde tid til bestyrelsesarbejdet. Der ledige pladser i bestyrelsen, hvorfor det er bestyrelsens store håb og ønske at der er nogen der har lyst, tid og energi til at tage en tørn.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

**************************************************************************************

Beretning 2006 – Plan for 2007

Beretning til generalforsamlingen tirsdag d. 13/2 2007

Klubbens medlemstal: Tilgår fra kasserer.

Langrend:
I 2006 havde Aalborg skiklub 2 ture til Norge, henholdsvis Trysil i uge 6 og Gålå i uge 10. Uge 6 turen til Trysil var arrangeret i samarbejde med Aalborg Seniorsport. Begge ture var en succes med flot tilmelding.

I 2007 er der arrangeret tur i samarbejde med Aalborg Seniorsport til Trysil, og en langrendstur i sam­arbejde med JART i uge 10 i forbindelse med afvikling af Alpin-DM. Langrendsløberne rejser og indkvarteres sammen med de alpine løbere.
Der er startet et samarbejde med forening i Rebild bakker omkring oprettelse og vedligehold af langrendsspor. Logistikken skulle være på plads, så det er kun sneen der mangler.
Stor tak til Lizzi Levin for det store arbejde på langrendsfronten.

Junior Alpin Racing Team (JART.):
2006 var et aktivt år for JART. Sæsonen startede med Nordkredsmesterskaber i uge 49 (2005), trænings­ture til Gautafall i uge 6 og 9 (forlænget weekend med 2 dage på ski), og DM i uge 11.
Arrangementerne blev afviklet med flot deltagelse af juniorerne. Ved DM i uge 11 var der yder­ligere, stor deltagelse af ikke-konkurrence løbere. At mange turistløbere ønsker at deltage i turen til DM, er en stor fordel – vi kan holde prisen nede for Juniorerne p.g.a. mængden af deltagere, samt motions- og turistløbere får mulighed for at møde vores konkurrence løbere.

2007 tegner til at blive mindst lige så aktiv som 2006. Sneforholdene har pt. dog været et problem i denne sæson.
Uge 49 turen (2006), Nordkredsmesterskabet, som skulle være gået til Hafjell, måtte aflyses p.g.a. snemangel. Det lykkes dog for arrangørerne at lave turen om til Østrig (Sölden). Mesterskaberne blev aflyst og man lavede en træningstur i stedet.
Sjællandkredsmesterskaberne blev afholdt i år i uge 6 og her var Aalborg Skiklub med. Der er planlagt en træningstur inden DM, men turen er lidt usikker p.g.a. den usikre sne situation.
DM i uge 10 er planlagt og næsten lukket for tilmelding. Der er stor tilslutning fra juniorer, langrendsløbere og alpine motions-/turistløbere. Det er dejligt at se, at så mange bakker op, og deltager i arrangementer som i udgangspunktet er et konkurrencearrangement. Arrangementet giver store muligheder for medlemmer som ikke nødvendigvis ønsker at deltage i konkurrencerne.
Stor tak til Carsten Jespersen for det store arbejde med JART.

Alpine ture:
Ski sæsonen 2006 udbød 4 planlagte ture. Uge 3 tur til Kaltenbach i Østrig, uge 5 tur til Banff i Canada, uge 8 tur til Kitzbühel i Østrig, og endelig supertur uge 13 til Folgarida i Italien.
Desværre måtte uge 5 turen til Canada og uge 13 turen til Italien aflyses p.g.a. manglende til­meldinger.
Uge 3 turen til Kaltenbach og uge 8 turen til Kitzbühel, blev afviklet med stor succes og stor tilslutning.

I 2007 er der planlagt følgende ture: den traditionsrige uge 3 tur til Kaltenbach i Østrig, en uge 8 tur som i år går til Canazei i Italien, og superturen uge 13 til Valloire i Frankrig.
Uge 3 turen er afviklet med stor succes og tilmelding – vi kan efterhånden fylde en hel bus alene, hvilket gør der ikke er de forstyrrende stop hele vejen ned gennem Danmark.
Uge 8 turen er lukket for tilmelding og der er venteliste.
Uge 13 turen er der usikkerhed omkring grundet manglende tilmeldinger. Turen vil, hvis den afvikles, være uden skiundervisning, da det vil kunne skabe problemer med den franske skiskole.
Stor tak til Poul Bluhm for det store arbejde med alpinturene.

Andre arrangementer:
I sæsonen 2006 havde vi skiliften op at køre på Vandværksbakken i 2 weekender. Liften blev flittigt benyttet af folk på bakken. Der var TV dækning fra begge de lokale tv stationer. Stor tak til de frivillige som passede liften de dage.

Der blev i sommeren 2006, afviklet et Fårup Sommerland arrangement, en rulleskøjte tur, og et vandski arrangement.
Rulleskøjteturen var uden den store deltagelse, kun 8 mødte op.
Fårup Sommerlandsturen var en succes, flot fremmøde og super vejr. Det var specielt juniorerne der var mødt frem. Klubben kunne ønske at flere seniorer og forældre bakkede op om arrangementer af den art. Stor tak til Johnni Bo Nielsen for et flot arrangement.
Vandskidagen blev en succes, trods dårligt vejr op til – og aflysning fra Surf & Skis båd. Aalborg Dykkerklub trådte dog til med deres båd, og det blev en flot dag på fjorden, med godt vejr. Alle kom op og stå på vandski og de fleste kom også ud at sejle i tube. Fra arrangørs side en lykønskning til Reinar, flot gået og godt kæmpet.
Det var dejligt at se det store fremmøde på sidste års generalforsamling (2006). Klubben var vært ved en pizza og et glas vin. Igen i år vil generalforsamlingen ligge i forlængelse af skigymnastik og klubben vil igen give pizza og vin.

Skigymnastik:
Sidste år startede vi skigymnastik op en ekstra dag om ugen på Gl. Hasseris skole, dette også i sæsonen 2007. Undervisningen er overtaget af en ung pige som er tidligere aerobicinstruktør og opstartet på fysioterapeut uddannelsen. Træningen ligger på mandage fra kl. 19.00 til 20.00.

Skigymnastikken på Kærbyskolen er som tidligere år hver tirsdag mellem kl. 17.00 og 19.00, hvor undervisningen er stadig ved Jens.
Der er flot fremmøde til gymnastikken om tirsdagen og der også begyndt at blive flot fremmøde om mandagen. Der var det første år, måske lidt misforståelse i.f.t., hvor intensiv træningen ville være om mandagen. Misforståelserne er “ryddet af gulvet”, man får rigeligt sved på panden om mandagen.
Stor tak til instruktørerne på mandags og tirsdags gymnastikken.
Juleafslutningen til tirsdagsgymnastikken var vanen tro en succes med god tilslutning

Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af: Torben Andersen, Gurli Kristiansen, Lizzi Levin, René Jespersen, Johnni Bo Nielsen, Ryan Ryberg, Jens Johansen.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde ca. en gang om måneden.
Der har været gjort en stor indsats for at finde en ny bladansvarlig. Arbejdet pågår stadig.
Der har mange overvejelser omkring sponsorer. Dette bliver taget op igen når vi har en afklaring omkring skibladet, for at have noget at tilbyde eventuelle sponsorer.
Torben Andersen Ønsker desværre at træde ud af bestyrelsen ved denne generalforsamling. Klubben beklager meget Torbens beslutning.

Bestyrelsen

****************************************************************************************