2011

Referat Generalforsamling 6. oktober 2011

Udover bestyrelsen var 8 medlemmer mødt op.

1. Valg af dirigent: Poul Bluhm

2. Valg af referent: Pia Mai Mortensen

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er indvarslet i god tid og godkendt.

4. Beretning: Fremlagt af Tine Riis og godkendt.

5. Godkendelse af regnskab og budget: Regnskab og budget godkendt.

– Dog med bemærkning om at sidste års regnskab burde have været med til sammenligning.

– På egenkapitalen er der bogført en udgift på 9.874,73 vedr. tidligere år, som burde være modregnet i årets resultat. Årets resultat ville herefter udgøre 17.063,56.

6. Fastlæggelse af kontingent: Kontingent fortsætter uændret.

7. Indkomne forslag: ingen

8. Valg af bestyrelse:

– På valg Anders Mellergaard (genopstiller ikke)

– På valg Frank Skalborg (genopstiller ikke)

– Jan Træholt Hansen valgt

– Ole Kristensen valgt

– Karsten Frank valgt

9. Valg af suppleanter:

– 1.suppleant Niels Juul Boholm

– 2. suppleant Sigurd Bang Madsen

10. Valg af revisor og revisor suppleant:

– Revisor Carsten Jespersen

– Revisor suppleant Kristian Kirkegaard

11. Værdsættelse af dem der gør en ekstra indsats:

– Anders Mellergaard og Frank Skalborg får to flasker vin i tak for et godt stykke arbejde i bestyrelsen.

– Jens Johansen, der har gjort en stor indsats med rulleski, styrketræning og skiklargøring får en flaske vin som tak.

– Carsten Jespersen, der opbevarer udstyr, står for indkøb af skiklargøringsmaterialer og er initiativtager til og står for slalomkonkurrencer får en flaske vin som tak.

– Torben Andersen får en flaske vin som tak for stor indsats med skigymnastikken.

– Poul Bluhm får en flaske vin som tak for det arbejde han har lagt i at arrangere nogle gode skiture for klubben.

– Lizzi Levin får en flaske vin som tak for det arbejde hun har lagt i at arrangere nogle gode skiture for klubben.

– Tine Riis får en flaske vin som tak for det arbejde hun lægger i skibladet.

12. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år:

– Kommentar om at skiklargøring for langrend kunne være en god ide. Det undersøges.

13. Evt: ingen

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15, hvorefter der var hyggelig snak og fremvisning af lokalerne.

BERETNING – AALBORG SKIKLUB 2010-11

MEDLEMSTAL: Aalborg Skiklub har 447 medlemmer fordelt på ca. 240 husstande, hvilket svarer til sidste års medlemstal. Vi havde frygtet at medlemstallet kunne falde pga kontingentforhøjelsen, men det er heldigvis ikke sket. Der er medlemmer der har meldt sig ud – som det altid sker – men vi har også fået nye. Der er nok en fast procentdel der melder sig ind når de vil med på en tur – og ud igen året efter, sådan vil det altid være i en klub med aktiviteter som vores.

ØKONOMI: Efter sidste års store underskud og et meget optimistisk budget for den forgangne sæson må jeg indrømme at jeg var noget nervøs for, hvordan vi skulle få økonomien til at hænge sammen. Men vi er stolte af at kunne fremvise et regnskab som faktisk viser et lille overskud, hvilket ikke mindst skyldes at vi gik aktivt ind i kampen for at spare på skillingerne, så vi kunne komme ud med et nul-regnskab. Men samtidig beholde vores aktivitetsniveau med tilbud til medlemmerne. Det er lykkedes over forventning, og betyder at vi har en lille skilling på bogen, som vi kan bruge til endnu flere aktiviteter i klubben.

AKTIVITETER:

SKIGYMNASTIK: Vi havde i sæsonen skigymnastik på to skoler – Kærbyskolen, hvor Jens havde to hold hver tirsdag og på Sporthøjskolen, hvor vi havde et hold om onsdagen. Alle hold har været godt besøgt, og det er ingen hemmelighed at skigymnastikken er et af vore helt store trækplastre.

STYRKETRÆNING : vores fine foreningshus har været rammen om ugentlige styrketrænings-komsammen’er. Her sveder adskillige medlemmer sammen hver torsdag, for at komme i form til sæsonen. Det er et lokale som vi deler med andre lejere, men er kommet i stand ved den forrige formand og bestyrelses benarbejde.

RULLESKI : Projekt rulleski blev startet i foråret 2010 og vi fik uddannet 3 instruktører. Der er blevet rullet en hel del hele foråret, i sommeren, og stadig her ud på efteråret. Desværre har træningen hængt på en enkelt instruktør, hvilket har gjort det svært at få udbygget tilbuddet og hverve flere medlemmer. Men klubben har udstyret, så vi håber at der er flere der vil melde sig på banen som interesserede i at føre initiativet videre.

SKIKLARGØRING : I vores udmærkede klubhus, er vi også så heldige at have et lokale, hvor vi med eget udstyr kan klargøre vores ski. Vi råder over alt, hvad der skal bruges, og i sæsonen var der mange der benyttede sig af tilbuddet om at komme og ”gør-det-selv” under kyndig vejledning. Dette gentager vi naturligvis i denne sæson og datoerne vil snart blive offentliggjort på vores hjemmeside. Det er en god idé at ringe og melde sig til, så der ikke kommer 5 personer samtidig – der er kun plads til 2 ad gangen.

SKIARENA : er en indendørs hal i Århus, hvor man på rullebånd kan træne sin skiteknik. Det er en fantastisk måde at få fokus på ens svagheder, idet man får smæk for hver lille fejl. Vi havde et par fællesture derned, som blev annonceret via vores nyhedsbrev, og det var en stor succes. Det er planen at gentage dette i år, med en månedlig tur derned.

KLUBAFTEN: I november afholdt vi en klubaften med tyrolerbar og lederhosen-stemning. Klubben fremviste husets faciliteter, årets ture blev præsenteret og der blev handlet nogle ski. En rigtig hyggelig aften, hvor 30 medlemmer mødtes over en kop glühwein. Det bliver gentaget i november igen – og vi regner med at K2 ski kommer og holder et foredrag for os om den nye skitype, som skal udkonkurrere carvingskien!

SOMMERTURE: MTB OG VANDSKI – vi har haft et par arrangementer i sommer – først en cykeltur i Hammer Bakker i pinsen. Der var 12 medlemmer der mødte op på denne skønne dag, hvor solen skinnede og fuglene sang. Vi cyklede over stok og sten i ca. 1,5 til 2 timer, hvorefter de to hold mødtes ved lejrpladsen og grillede pølser og nød en kølig pilsner. Det var en dejlig dag, med godt med sved på panden.

I august var vi 15 der mødtes i vandskiklubben til en eftermiddag på vandski. Igen var vejret upåklageligt, og alle fik chancen for at drøne søen rundt på et par brædder. Nogle havde indgået væddemål – og nogle måtte indse at det var lidt sværere end det ser ud ! Også en rigtig god dag, som, vi gentager til næste år.

INSTRUKTØRER – klubben råder efterhånden over en pæn håndfuld veluddannede skiinstruktører – flere på BSI1-niveau, nogle med BSI2 og et par stykker som er i gang med den professionelle del PSI. På alle ture sidste år havde vi instruktører med, og det er vores opfattelse at det er et af klubbens store aktiver. For at sikre at alle ture er dækket ind mht til instruktører, har vi i år indført at man allerede ved tilmelding til turene skal tilkendegive om man ønsker instruktion. På den måde sikrer vi at både økonomi og instruktion hænger sammen på turene.

SKITURE : sæsonen bød, vanen tro, på mange gode ture:

Uge 2 – superturen til Serre Chevalier med 37 deltagere

Uge 3 – Træningsturen til Kaltenbach med 69 deltagere

Uge 6 – Trysilturen med 30 deltagere

Uge 8 – familieturen til Saalbach med 26 deltagere

Uge 10 – langrendsturen til Gålå med 7 deltagere

 

PLANER FOR DENNE SÆSON:

Vi fortsætter naturligvis med alle faste aktiviteter.

Udover alle de spændende ture har vi planer om at styrke vores langrendsafdeling – både i indland (afhængig af sneen) og udland. Vi har to gode ture til Norge med langrendsmuligheder, men måske kan der også blive lejlighed til at dyrke sporten herhjemme. Hvis vejret er til det vil der blive arrangeret ture i Rold og Hammer bakker. Det bliver nok med kort varsel, så hold øje med hjemmesiden. Det er i god tråd med vores rulleskiprojekt som Jens står for.

Vi har planer om en række ture til Skiarena i Århus – første gang i november. Her kan man styrke sin teknik og komme til at svede bravt.

Der bliver en klubaften med gluhwein og foredrag af K2 ski i løbet af november måned og naturligvis juleafslutning til gymnastik.

Sidste år var der planer om at prøve at starte et Freestyle-team op, og der var også en del interesse omkring det. Men vi manglede kræfter i bestyrelsen til at påtage sig opgaven alene, og har derfor ikke arbejdet videre med det. Vi har dog opfordret interesserede (via en interessegruppe på Facebook) til at møde op i aften og tilkendegive deres ønsker og behov med henblik at vi kan vurdere om der skal lægges ressourcer i det. Jeg har aftalt med Skiklubben Hareskoven at vores medlemmer kan deltage i deres træningsture til Kläppen i Sverige, hvis der er interesse for det.