2014

Referat fra generalforsamling 2. oktober 2014

1. Valg af dirigent: Poul Bluhm blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og gik derefter videre til pkt. 2.

2. Valg af referent: Sigurd Madsen blev valgt.

3. Godkendelse af dagsorden: Den blev oplæst og godkendt.

4. Beretning: Først fremlagde Tine den alpine beretning. Vi har nu 452 medlemmer i klubben, hvilket ligger på linje med de senere år. De alpine turer i vinteren 2014 forløb godt lige bortset fra et ufrivilligt stop af bussen i Geneve på Familieturen. Heldigvis er det noget, der sjælden sker. På superturen, træningsturen og familieturen deltog tilsammen 160 klubmedlemmer.

Vi har ca. 15 aktive instruktører, og vi fik igen i år gode tilbagemeldinger i forbindelse med evaluering af undervisningen på vore ture. Vi prøver at indarbejde forslag og kritik i arbejdet i den kommende sæson. Som noget nyt har vi med hjælp fra DSF gennemført en internetundersøgelse af medlemmernes ønsker og forventninger i forbindelse med undervisningen. 99 medlemmer deltog. Også her vil vi forsøge at tilrettelægge efter de ønsker, som fremgår af undersøgelsen. For at fastholde og dygtiggøre instruktørerne har bestyrelsen besluttet at lave en ordning, så tilskud til kurser for instruktørerne gives i forhold til det arbejde den enkelte instruktør har ydet for klubben.

Børne- og ungdomsarbejdet
I uge 49 deltog 5 børn/unge, 1 forældre og 1 instruktør i Hobro Skiklubs tur til Kvitfjell og nordkredsmesterskaberne. Det var en meget vellykket tur, som vi håber at få endnu flere med på i kommende sæson. På familieturen til Alpe d’Huez deltog også mange børn og unge, som havde stor fornøjelse af hinanden. Vi forsøgte at samle nogle af dem til et sommerarrangement med rulleskitræning. Det var der ikke tilslutning til.

Sommerarrangementer
Deltagerne i vores vandskidag var en god blanding af nye og gamle medlemmer af klubben. Vi havde en rigtig hyggelig dag, skønt vi fik vand både oppe og nede fra. MTB turen i Skovbakke- og Bejsebakkeområdet var ligeledes en dejlig oplevelse, som gav anledning til endnu en tur i Øvelsesområdet i Hvorup. Efter turen var der ønsker om mere tur, så vi samles igen den 4. oktober for at prøve kræfter med sporene ved Kongshøj.

Klubaften
Sidste års klubaften med Rikke Højlands fortælling om bestigningen af Mont Everest fra nordsiden blev et stort tilløbstykke og en super god aften, hvor også Niels fra Surf og Ski fortalte om nyheder fra udstyrssiden.

Gymnastik
I Kærby blev holdene reduceret til 1, da der kun var enkelte deltagere på det sene hold. Til gengæld var der omkring 50 på det tidlige hold. På Vesterkærets Skole deltog ca. 20 mennesker i træningen under ledelse af engagerede unge mennesker fra Sportshøjskolen. Torsdag eftermiddage fra september til marts har en lille håndfuld medlemmer arbejdet med at styrke muskler og kredsløb i træningslokalet i Foreningshuset.

Skiklargøring
I foreningshuset har der igen i denne sæson været ”gør det selv- klargøring” under Kays kyndige vejledning.

Hjemmesiden, Facebook og PR
Vi har skiftet webmaster i august 2014 – fremover er det bestyrelsesmedlem Carsten Helmuth som kan kontaktes vedrørende indhold. Samtidig takker bestyrelsen Frank Skalborg for hans gode og lange indsats. Vi har også startet en facebook-gruppe for alpinisterne, så nu har begge hoveddiscipliner hver en kommunikationskanal på de sociale medier. Det er bare at bruge løs…

Alle vore ture er oprette som begivenheder og dermed har deltagerne mulighed for at se hvem der deltager og mulighed for at planlægge sammen inden afrejse.

I forgange sæson havde vi et par notitser i ugeaviserne, særligt efter Lukas’ fremragende præstationer til DM i langrend i uge 5: (link til Vodskov Ugeavis, se bagsiden http://issuu.com/vodskovavis/docs/vodskov_avis_nr_07_2014).

Til den daglige kommunikation med medlemmerne har bestyrelsen valgt at satse på e-mail nyhedsbreve og har derfor droppet udgivelsen af ”På Ski”. DFS-bladet ”Skiavisen” er fremlagt i Foreningshuset, til Gymnastik og hos Surf og Ski. Det kan i øvrigt også hentes fra internettet.

Så fremlagde Martin langrendsberetningen:

Rulleski: Vi træner hver torsdag og har søndagsture når vejret tillader. Vi har flere nytilkomne medlemmer, som både indmelder sig og bliver en fast del af træningen. Vi har også eksisterende medlemmer, som kommer og prøver rulleski.
Torsdagstræning er med fokus på teknik og søndagstræning er med fokus på Vasaloppet (lange træningsture).
Vi har deltaget i Aalborg i Rødt, hvor vi havde 50-60 deltagere på rulleski – og der var stor interesse for os.
Langrend: Vi arrangerede vellykkede ture til Vasaloppet og til DM i hyggelige, snerige og naturskønne Kvitåvatn.

5. Godkendelse af regnskab
Karsten gennemgik regnskabet og forklarede, hvorfor vi har et godt overskud i regnskabsåret (kr. 70.379). Regnskabet blev godkendt med klapsalver. Efterfølgende blev budgettet for næste regnskabsår gennemgået.

6. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen anbefalede at bibeholde satsen, og således blev det godkendt af forsamlingen.

7. Indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag.

8. Valg til bestyrelsen (på valg: Martin, Lizzi og Tine. Lizzi genopstillede ikke). Martin og Tine blev genvalgt og Charlie Bernt Petersen blev nyvalgt medlem af bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter. Niels Juul Boholm blev valgt

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Søren Lundby blev valgt til reviser og Christian Kirkegaard blev valgt til suppleant.

11. Bestyrelsens planer for det kommende år.
Tine sagde: For den kommende sæson er der 32 tilmeldte til Superturen i Canazei, 36 tilmeldte til Kaltenbachturen, og +60 til Familieturen til Cervinia. Udover disse ture, satser bestyrelen også på at deltage i uge 49 turen med helst mange børn og unge. Desuden forsøger vi at arrangere en weekendtur til Kongsberg for børn og forældre i uge 4 eller 5. Et par medlemmer arbejder med en sensæsontur, som muligvis bliver udbudt.

I november skal vi have klubaften med Line Damgaard, som deltog i Handicap OL. Samme aften bliver der indslag fra Surf og Ski. Det bliver den 27/11. Desuden bliver der en skievent hos Volvo (Pedersen og Nielsen, Jyllandsgade) lørdag den 1. november kl 11-13. Vi vil deltage med rulleski og klargøring af ski, samt præsentation af vore aktiviteter.

Gymnastik tirsdag i Kærby, onsdage i Vesterkæret og styrketræning torsdag i Foreningshuset. MTB og vandski som sommeraktiviteter, måske udvidet med nye tiltag.

Martin sagde: Vi krydser finger for masser af sne til vinter, så vi kan få optrukket nogle spor i byen. Vi har kontakt til Aalborg Kommune og ham som kører sporkalven, så vi fremadrettet kan være skarpere i at kommunikere løjpestatus ud på både vores hjemmeside og facebook.

Langrendsture: Vi har to officielle langrendsture og arbejder på deltagelse i et par seedningsløb evt. Trysil Skimarathon eller andre. Uge 5 turen har vi p.t. 19 tilmeldte til og lukker snart for denne tur. Vi vil afholde en forberedelsesaften for tilmeldte til turen, for at få lejlighed til at planlægge i fællesskab og for at møde hinanden inden turen. Vasaloppets tur i uge 10 har 11 tilmeldte og flere har ydret ønske om deltagelse.

Thoraxtrainer har vi planer om at indkøbe og tilbyde træning i foreningshuset. Vi håber på at få alle løse ender på plads, så vi snarest (læst hurtigst muligt) kan tilbyde indendørs langrendstræning hele året.
Klubdragt – vi har modtaget tilbud fra leverandører af en designet klubdragt med sponsorer og der vil snarest muligt blive kommunikeret via mailliste mulighed for bestilling af denne dragt. Det er en god kvalitet og i et flot design.
“Aalborg Skiklub i hele Nordjylland” er et tiltag hvor vi tager ud til interesserede medlemmer i Nordjylland (minimums antal) og træner rulleski. Vi har lavet et arrangement i Fr.havn og har yderligere planlagt et i oktober. Vi bliver dermed synlige i hele Nordjylland og er med til at udbrede interessen for rulleski og langrend. Flere nye medlemmer er allerede hvervet via dette tiltag og samtidig tilmeldt vores turer.

12. Evt.
Kathrine og Thomas fik stor tak for deres omfattende aktivitet som instruktører Der blev delt gaver ud til Lizzi for den mangeårige deltagelse i bestyrelsesarbejdet, og til Frank Skalborg for det krævende arbejde med hjemmesiden, som han nu afslutter. Der blev udtrykt tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

Der var 26 tilstede ved generalforsamlingen.

Referent
Sigurd