2015

Referat fra generalforsamling 1. oktober 2015

bestyrelsen

Bestyrelsen 2015/16: Fra venstre: Bo Storm Madsen (nyvalgt), Carsten Helmuth Pedersen (genvalgt), Tine Riis, Charlie Petersen, Karsten Frank, Sigurd Bang Madsen (genvalgt). Svævende: Martin Hjort Østergaard.

 

DAGSORDEN (iflg. vedtægterne):

 1. VALG AF DIRIGENT: Poul Bluhm blev valgt
 1. VALG AF REFERENT: Sigurd Bang Madsen blev valgt
 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN: Blev godkendt
 1. BERETNING

Tine fremlagde følgende beretning:

MEDLEMSTAL: Aalborg Skiklub har 470 medlemmer, en lille stigning i forhold til sidste sæson. Der er medlemmer der har meldt sig ud – som det altid sker – men vi har også fået nye. Vi håndhæver reglen om at man skal melde sig ud inden 30.6, ellers hæfter man for kontingent. Karsten gør et stort stykke arbejde for at kræve kontingenterne ind og det er altså lykkedes 470 gange i år! Vi er glade over den store medlemstilgang, som er på ca. 100 medlemmer siden 2010.

ØKONOMI: Ser rigtig god ud – faktisk for god, idet vi igen i år har lavet overskud, således at vi har en pæn kapital på bogen. Det er ikke klubbens sigte at lave penge og vi vil hellere end gerne bruge dem på klubaktiviteter. Men til trods for mange opfordringer til forældre om at slutte op omkring børne-og ungdomsarbejde, er det ikke lykkedes for os at komme i gang med noget der koster noget. Vi opfordrer derfor jer medlemmer til at komme med idéer aktiviteter for både små og store.

 

AKTIVITETER:

SKITURE:

Uge 49 – Kvitfjell med Hobro skiklub

Uge 3 – superturen til Canazei

Uge 3 – Træningsturen til Kaltenbach

Uge 5 – Kvitåvatn langrendstur (DM)

Uge 8 – familieturen til Cervinia

Uge 11 – Vasalopsturen

Alle alpin-ture var stort ser udsolgte og forløb efter planen. Vi havde gode instruktører med på alle ture, som alle har fået gode karakterer af deres elever. Gode instruktører er noget vi prioriterer højt. For at holde på instruktørerne og stadig være attraktive som klub, har vi lavet et pointsystem, som fungerer som aflønning/belønning af instruktørerne. For hver tur de er med på opsamler de points, som kan konverteres til delvis betaling af instruktør-kurser fremover. Det har to formål – at knytte instruktørerne til klubben og samtidig dygtiggøre dem. Vi har efterhånden en pæn instruktør-bank, hvilket et fint, da vi har mange ture med mange deltagere der ønsker undervisning. Vi er jo en sports-klub, så instruktion har høj prioritet – også på langrendsturene.

 

SKIGYMNASTIK: Vi havde igen i år skigymnastik på to skoler – Kærbyskolen, hvor Jens havde et hold om tirsdagen og på Sportshøjskolen, hvor vi havde et hold om onsdagen. Begge hold har været godt besøgt, og er et godt aktiv i klubben. Aftaler, reservation af lokaler mm varetages af to medlemmer, og det er bestyrelsen meget taknemmelig for. Det er dejligt når frivillige træder til.

STYRKETRÆNING: Der har været gang i styrketræningslokalet, både for almindelige brugere og af rulleski-holdet, som har brugt lokalet til træning, når det har været regnvejr. Som noget nyt har vi indkøbt en Thorax-træner, som især langrends- og rulleskifolket er begejstrede for.

SKIKLARGØRING: 5-6 aftner i løbet af vinteren har Kay Werner guidet klubbens medlemmer udi skiklargøring. Vi har gode faciliteter og redskaber, så det er et meget populært tilbud. Tak til Kay for godt arbejde i klubbens tjeneste.

KLUBAFTEN: Ved vores klubaften i november kom Line Damgaard og fortalte om, hvordan hun som ben-amputeret kvalificerede sig til Paralympics, hvor hun stillede op i både slalom og storslalom. Det var en meget spændende beretning af en stærk kvinde! Bagefter fortalte Niels fra Surf og Ski om årets nyheder indenfor ski og beklædning – som altid spændende og inspirerende. Der var juleknas og hygge og ca. 50 deltagere.

SOMMERAKTIVITETER: Charlie har samlet en flok MTB’ere to gange i hhv. Skovdalen og Hvorup. En tur i Kongshøj er også blevet forsøgt, men aflyst 3 gange pga. vejret. Men den afvikles efter planen den 10/10.

Vandski måtte aflyses, enten pga. misforståelser omkring tilmeldingen, eller pga. manglende tilmeldinger – det er ikke helt klart. Men vi forsøger igen til næste sæson! Sensommerens store begivenhed var BEFORE AFTERSKI-FESTEN som vi afholdt i begyndelsen af september. Vi startede kl. 16.00 med diverse aktiviteter – rulleski, Thorax-træning og beach-volley. Igen havde vi flere frivillige til at sætte gang i aktiviteterne og ikke mindst Keld fra Sørwi som leverede de uovertrufne bøffer, som vi grillede bagefter. Keld og Jørgen, også kendt som vores husorkester DAD spillede op til dans og der blev festet indtil midnat. 50 medlemmer havde meldt sig til festen, og meldingen bagefter var, at det må vi gerne gøre igen.

I fredags afviklede Kay Werner rideturen, hvor 8 glade ryttere deltog.

MEDIER: Efter hårdt slid mange sene aftner har Carsten fået lavet en ny hjemmeside, som vi er stolte af. Hovedformålet med en ny hjemmeside var at gøre det muligt og nemt for alle i bestyrelsen at lave opdateringer og lægge nyheder ud, således at dette ikke hviler på en enkelt person. Har nogen idéer til fyld, er I velkomne til at give os input, som vi bestyrelsen vil tage op til overvejelse.

Udover den fine hjemmeside er det blevet fast rutine at vi sender nyhedsbreve ud, hver gang vi har gang i noget. Alle nyheder kommer også på vores facebooksider, hvor man også kan tilmelde sig vores arrangementer.

 

PLANER FOR DENNE SÆSON:

Vi fortsætter naturligvis med alle faste aktiviteter – både sommer og vinter.

Vores alpine ture går til hhv Hafjell, Canazei, Nassfeld og Kaltenbach. Aalborg seniorsport laver en kombineret langrend- og slalomtur til Trysil i uge 6, og her er vores medlemmer også velkomne til at deltage. Langrendsafdelingen planlægger at gentage uge 5-turen til Kvitåvatn, hvor der afholdes åbne DK mesterskaber og gives instruktion i langrend for alle. Der bliver også en tur til Vasaloppet. Herudover vil vi forsøge at lave en special-tur (alpin),

Børn/ungdom-familie:  Sigurd tager igen i år med Hobro Skiklub til Hafjell, hvor der samtidig afvikles Nordkredsmesterskaber. Her kan alle deltage, så vi vil gerne opfordre alle til at overveje deltagelse, gerne med børn. På turen er der instruktion for børn og unge, og man bor i hytter sammen, hvor der hygges meget.

Vi vil også overveje at prøve at få sparket gang i Kongsberg-turen, som vi havde på programmet i sidste sæson. Det er en familie-weekendtur til små penge. Vi sætter igen nogle penge af til udvikling af børn/unge-arbejdet, men de bærende kræfter skal være forældre.

I vinterens løb, hvor vi håber på meget sne herhjemme, vil der blive arrangeret fælles langrendsture. De vil blive annonceret i rulleski-facebook-gruppen, så hold øje med den når sneen daler.

Katrine og Anne fremlagde denne beretning:

Rulleski

Træning er flyttet fra torsdag til mandag (samme tidspunkt 17-18:30)

Vasa træning starter i oktober (lange træningsture på 2-3 timer i weekenderne, grundet der stadig er lyse-timer)

Når regnen siler ned, træner vi i styrketrænings-rummet. Bl.a. på den nyindkøbte Thorax-Trainer.

To nye rulleski instruktører uddannet af DSKIF (Ida og Anne)

10/10 er der afslutning på Vest-cup 2015 hos Rold Skiklub.

 

Langrend

Klubben deltog i DM i langrend uge 5 med 17 medlemmer med på turen og ca. halvdelen deltog i konkurrencerne. Vi fik 1 guldmedalje (Karin Wæver), 2 sølvmedaljer (Lukas Storm Madsen) og 1 bronze (Bo Storm Madsen og Martin Østergaard i sprintstafet)

Aalborg Skiklub deltog i Vasaloppet 2015. Vi var 21 afsted hvor de 17 stillede til start. En meget våd og varm oplevelse og ekstra hård for alle.

Kommende sæson:

Uge 5 – langrendsturen mangler en turguide. Dette kræves inden turen kan udbydes

Uge 9 – Vasaloppet. Udbydes inden for 14 dage. Max 12 pladser tilbage. Deltagere på 2015 turen har haft forkøbsret, hvor 6 er tilmeldt.

Langrendsdragt tilbydes i løbet af oktober mdr. prissætning omkring DKK 1.500,- excl. evt. sponsorer.

 

 1. GODKENDELSE AF REGNSKAB OG BUDGET:

Karsten Frank fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. Han fremlagde også budgettet, som blev taget til efterretning.

 

 1. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT – BESTYRELSEN ANBEFALER AT BIBEHOLDE SATSEN.

Under debatten om kontingentet blev der fremført stor støtte til at fastholde den hidtidige størrelse. Flere opfordrede til at øge aktivitetsniveauet. Kontingentet bibeholdes.

 

 1. INDKOMNE FORSLAG – DER ER IKKE INDKOMMET FORSLAG

 

 1. VALG TIL BESTYRELSEN (PÅ VALG:.Carsten Helmuth Pedersen og Sigurd Madsen – begge genopstiller). Bestyrelsen er pt. på 6 medlemmer, men der er plads til 7.

Sigurd og Carsten blev genvalgt. Bo Storm Madsen blev valgt som 7. medlem af bestyrelsen.

 

 1. VALG AF TO SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

Niels Boholm og Søren Lundby blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

 

 1. VALG AF 1 REVISOR OG 1 REVISORSUPPLEANT

Søren Lundby blev valgt som revisor og Christian Kirkegaard blev valgt som suppleant.

 

 1. BESTYRELSEN FREMLÆGGER PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR.

De faste aktiviteter fortsætter.

Uge 49  turen til Hafjell/Nordkredsmesterskaberne – Sigurd deltager som koordinator

Uge 2 turen til Canazei: 34 tilmeldte, 7 ledige pladser

Uge 3 turen til Kaltenbach , 15 ledige pladser

Uge 8 turen til Nassfeld, 65 til meldte. Der er stadig ledige pladser på dobbelt-, 4 sengs- og 5 sengsværelser..

Uge 5 turen til DM, Kvitåvatn – turleder savnes

Uge 9 Vasaloppet, 12 ledige pladser

Sigurd fortalte om bestyrelsens overvejelser om at lave en tur i lighed med Hobro Skiklubs ”Hobro på Ski”, hvor man forsøger at få nye medlemmer til at prøve alpinski indenfor trygge og billige rammer .

Carsten fortalte om arbejdet med hjemmesiden, nyhedsbreve og facebook. Ideen er at kommunikere på flest mulige kanaler, som er let tilgængelige.

Opfordring fra forsamlingen til at lægge turberetninger og billeder op på hjemmesiden.  Ros til nyhedsbrevet – både til opsætning og indhold.

Nyt klubtøj blev præsenteret som papirforslag. Hurtig tilmelding nødvendig.

Klubaften den 5. november kl. 19.00 med flg. program: Rasmus Lundby fortæller om Interski, Argentina, beretning fra årets Vasalop og nyt fra Surf og Ski.

Kay Werner fortalte om skigymnastik på Vesterkæret og om skiklargøring. Søren Lundby fortalte om Interski og de danske deltageres præstationer. Opbakning til ”Aalborg på Ski”-planen og opfordring til, at klubben yder tilskud til projektet. Opfordiring til at klubben bruger flere penge til lokaler til gymnastikken. Carsten Jespersen fortalte om, hvordan man startede JART i sin tid. Der skal et stort forarbejde til inden en introduktionstur for børn og unge med deres forældre.

Forslag om at bruge Winterberg i Tyskland til korte skiture.

Det blev opklaret, hvor klubbens liftanlæg befinder sig. Det står i containeren udenfor Foreningshuset. Anders Mellergaard ved, hvordan det betjenes.

 

Ref. Sigurd Bang Madsen