2018

Ordinære generalforsamling Aalborg Skiklub den 6. oktober 2018

 1. Valg af dirigent: Poul Bluhm blev valgt
 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg: Se bilag 1
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget: Karsten fremlagde regnskabet via projektor, og det blev godkendt. Budgettet blev ligeledes fremvist på det store lærred.
 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret. Det blev godkendt af forsamlingen
 5. Behandling af evt. indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændring af årshjulet, således at generalforsamlingen fremover afholdes i april/maj. Samtidig ændres regnskabsåret så det går fra 1. april til 31. marts. Ved afstemningen stemte 25 af de fremmødte 25 medlemmer for forslaget, som på den måde blev vedtaget.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Karsten, Charlie og Sigurd var villige til genvalg, og de blev genvalgt. Martin ønskede ikke genvalg. I stedet blev Tommy Fischer valgt. Alle for 2 år.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Marianne Hindsholm og Kay Werner Nielsen blev valgt.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: Søren Lundby blev valgt som revisor, og Freank Skalborg blev valgt som suppleant.
 9. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år: Se sidst i bilag 1
 10. Eventuelt.: Renè orienterede om projekt Vandværksbakke og underskriftsindsamlingen. Der blev fremsat ønske om at få regnskabet i papirudgave. Karsten lovede at fremsende regnskab og budget elektronisk efter mailhenvendelse fra medlemmer.

Referent: Sigurd

 

Bilag 1

MESTERSKABER (forbundsmestre):

DM langrend, februar 2018 i Kvitåvatn i Norge:

Karin Wæhrens og Mette Marcussen, guld i stafet D50 Karin Wæhrens, bronze i duathlon, D60

Karin Wæhrens, bronze på kort distance, D60 Karin Wæhrens, bronze på lang distance, D60 Mette Marcussen, bronze i sprint D50

SNEFORHOLD i DK: Der er optalt 4 dage i forgangne sæson hvor der kunne løbes langrend i Aalborg eller Rold Skov.

Rold Skov Skiklub fik afviklet én konkurrence og én dag med instruktion. Vi har ikke selv afviklet konkurrencer eller instruktion på sne.

 

ALPINE SKITURE:

Uge 2: Superturen til Courchevel Uge 3: Kaltenbach træningstur Uge 8: Familietur til Schladming

Vi har haft egne instruktører med på uge-turene som selvfølgelig instruerer på dansk.

LANGRENDSTURE:

Uge 5: DM langrend – med instruktion. 12 personer i to hytter – også mange som ikke deltog i DM. Otte løbere stillede op i mesterskaberne.

Uge 9: Vasaloppet – turen er kun for konkurrenceløbere – i år med 9 deltagere. Der er gennem de forgangne syv år etableret en fast gruppe af deltagere som træner hertil året rundt.

SKIGYMNASTIK: Vi har to hold: på Kærbyskolen sluttede Jens efter 30 år som instruktør – afskeden blev fejret med manér. En kæmpe indsats som har garderet nationen mod mange sportsskader og hævet kvaliteten af skiferien.

På Vesterkærets skole fandt vi to nye instruktører som også fortsætter ind i 2018/19-sæsonen.

STYRKETRÆNING: Takket være Carsten Jespersen har motionsrummet i Foreningshuset været åbent hver torsdag kl 17-18. Der har været en 2-5 stykker hver gang og vi minder om, at Thorax-træneren er et fænomenalt træningsredskab.

BARMARKSTRÆNING: Mette Jørgensen var igen instruktør og tog igen på sæson i Canada, hvorefter deltagerne skiftedes til at være instruktør.

I november arrangerede Kathrine Bonde Pedersen en tur til Göteborg, hvor langrendsløberne kunne træne indendørs på en 1000 meter lang løjpe.

RULLESKITRÆNING: kører næsten ugentligt året rundt – begyndere er velkomne når det annonceres på facebook. Anne Stobbe og Kathrine Bonde Pedersen er instruktører på 5. år og klarer opgaven sammen eller på skift.

SKIKLARGØRING: Kay Werner har igen tilbudt sin tid og ekspertise ifm. klargøring af alpine ski. På de i alt seks aftener har cirka 30 medlemmer benyttet sig af dette tilbud.

KLUBAFTEN: Mette Fosvald kom og berettede om sin 1300 km lange vandretur Gröna Bandet i Sverige. Det var fascinerende at lytte til denne frilufts-ekstrem beretning og der var stor spørgelyst.

SOMMERAKTIVITETER:

Ridetur i Svenstrup – arrangeret af Kay Werner Nielsen. Kajakinstruktion på Gjøl – arrangeret af Niels og Alis Boholm. Klatrekursus i Ulsted arrangeret af Tommy Fischer.

 

INSTRUKTØRER:

Vi gentog en workshop for alpininstruktører i Kongsberg kort før jul. Formålet er fortsat, at styrke det faglige niveau og styrke fællesskabet.

KOMMUNIKATION: Bestyrelsen anvender nyhedsbrev på e-mail, hjemmeside og facebook. På sidstnævnte er der både en side og en gruppe. Gruppen hedder: “Aalborg Skiklub for medlemmer” og her offentliggøres de nyheder og diskussioner som retter sig til medlemmerne, hvorimod siden er klubbens visitkort mod omverdenen.

MEDLEMSTAL: ca. 475 – tallet ligger stabilt i disse år

ØKONOMI: Klubbens økonomi må betegnes som solid. Det har siden 2015 været bestyrelsens holdning, at formuen skal nedbringes ved, at der gennemføres aktiviteter til gavn for medlemmerne.

KLUBTØJ: Tøjet er af højeste kvalitet – der er åben for køb af en interessebillet på vores tilmeldingsside. Når vi har 10 bestillinger kan vi genbestille.

BESTYRELSESARBEJDET: Der er afholdt 7 møder i bestyrelsen. Der er en hyggelig stemning på møderne og vi føler selv, at vi både driver og udvikler klubben. Det sidste foregår mest ved små justeringer her og der.

Vi HAR store drømme om, at etablere en permanent skibakke, en permanent langrendsløjpe og skiltning til løjper i parker og golfbane, men det kommer vi til at arbejde med i det omfang, at enkeltpersoner kan frigøre tid.

Bestyrelsen takker alle de medlemmer som har instrueret, arrangeret ture, trænet eller taget et ansvar i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af (fra venstre): Martin Hjort Østergaard (indsat) Karsten Frank, Rene Jespersen, Carsten Helmuth Pedersen og Bo Storm Madsen.

Foran: Charlie Petersen og Sigurd Bang Madsen.

 

 

DANMARKS SKIFORBUND:

I det daglige begrænser kontakten sig til de nyhedsmails som forbundet udsender. I løbet af de sidste par år har forbundet etableret såkaldte kraftcentre indenfor alpint skiløb og free style.

Kraftcenter indenfor langrend er fortsat under overvejelse og kommer i givet fald til at ligge i eller omkring Københavns Skiklub.

Carsten Helmuth Pedersen var i tre år med i stævneledelsen for de danske mesterskaber i langrend på Kvitåvatn i Norge. Stævneledelsen består af tre personer og man er kun med i tre år af gangen. Nu er stafetten givet videre til Johan MacLassen fra Rold Skov Skiklub og vores klub er nu kendt for at have ydet et bidrag til hele langrendsmiljøet.

PLANER FOR SÆSONEN 2018/19:

 • Generalforsamlingen flyttes fremover til maj måned, så vi afslutter året administrativt når sæsonen er slut. En ny bestyrelse kan så lægge planer henover foråret og sommeren. Klub- og regnskabsåret slutter fremover med udgangen af marts.
 • Både alpine- og langrendsture gentages efter samme mønster som de foregående år. Vi prøver, at tage med Aarhus Skiklub til Birkebeineren i marts 2019.
 • I september 2018 er der afholdt begynderkursus i rulleski over tre tirsdage. Det er absolut en succes, at isolere begyndere fra den ugentlige træning. Indlæringen går hurtigere når man kan fokusere på dem.
 • Workshop for alpininstruktører gentages i december.
 • Flytning af klubhus: i 2020 flytter vores klubhus (inklusive Aalborg Seniorsport) over til Changs klubhus som så ombygges ret kraftigt. Der bliver motionsrum og mødelokaler som vi kender det. Årsagen er, at kommunen ønsker at afhænde foreningshuset for at spare driftsomkostninger.
 • Skigymnastik er flyttet lidt rundt pga ændrede prioriteringer hos Skoleforvaltningen, men de er venlige og hjælpsomme med at finde lokaler.
 • Langrendsturen til Nordic Skidome i Göteborg gentages.
 • DM rulleski lang distance i Holte 30. september: 4 herreløbere deltog.
 • Alpinbakke på vandværksbakken: der er et projekt under opsejling – har du lyst til at være med, så kontakt Rene Jespersen.